Oude Nabije Oosten-studies (BA) - Universiteit Leiden (2024)

Het oude Nabije Oosten wordt de bakermat van de beschaving genoemd omdat hier de eerste steden ontstonden, de eerste velden werden bewerkt en het eerste schrift werd ontwikkeld. In de bachelor Oude Nabije Oosten-studies kun je deze regio en de bijbehorende periode intensief bestuderen. Spijkerschrift, hiërogliefen, het Hebreeuws van de bijbel, de fascinerende geschiedenis en cultuur van de regio – al deze onderwerpen en meer komen aan bod!

Oude Nabije Oosten-studies aan de Universiteit Leiden

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Waarom Oude Nabije Oosten-studies?

Het oude Nabije Oosten omvat een groot gebied, van het oude Egypte, Syrië en Mesopotamië, tot Anatolië en Perzië. Oftewel de huidige landen Iran, Irak, Syrië, Libanon, Egypte, Turkije, Jordanië en Israël. In de oudheid was deze regio een hotspot van maatschappelijke en culturele ontwikkelingen, die ook onze huidige samenleving hebben gevormd. In de bachelor Oude Nabije Oosten-studies leer je hoe de afzonderlijke beschavingen binnen deze regio met elkaar in contact stonden en elkaar beïnvloedden. Door je te verdiepen in het verleden, de religie, cultuur en andere aspecten van het Oude Nabije Oosten, leer je tegelijkertijd ook de hedendaagse maatschappij beter te begrijpen.

Unieke opleiding
Deze bacheloropleiding is uniek in Nederland. Je kunt hier de hele regio bestuderen, maar je kunt je ook kunt specialiseren in een specifieke cultuur en taal. Heb je altijd al spijkerschrift of hiërogliefen willen kunnen lezen? Deze opleiding biedt je de kans om dat te leren. Ook maak je kennis met religie, archeologie, literatuur en kunstgeschiedenis. Je ontdekt hoe landbouw, handel en architectuur zich ontwikkelden. Daarnaast leer je hoe grote staten en steden ontstonden, ten onder gingen en hoe archeologen ze in opgravingen terugvonden.

Goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt
Tijdens deze bacheloropleiding ontwikkel je je tot expert op het gebied van het oude Nabije Oosten. Tegelijk doe je veel academische en persoonlijke vaardigheden op waarvan je veel profijt zult hebben als je je op de arbeidsmarkt begeeft.

Vier afstudeerrichtingen

Al meteen in je eerste jaar kies je een van deze vier afstudeerrichtingen:

 • Egyptologie. Egypte van ca. 3000 voor Christus tot de middeleeuwen. Bestudeer het rijk van de farao’s, hun goden, teksten en de archeologische ontdekkingen.
 • Assyriologie. Bestudeer alle aspecten van de Mesopotamische en Anatolische geschiedenis en cultuur, leer het spijkerschrift schrijven en lezen en maak kennis met de talen Akkadisch, Sumerisch en Hittitisch.
 • Hebreeuws en Aramees. Leer deze talen lezen en schrijven, onder meer in Bijbelse en Rabbijnse context, ook in oude handschriften. Leer het oude Israël kennen in de context van het Nabije Oosten. Bestudeer het jodendom, zijn geschiedenis en cultuur.
 • Het oude Nabije Oosten in breed perspectief. Verdiep je in de oude culturen van het Nabije Oosten en de Klassieke Wereld en de manieren waarop ze met elkaar verbonden. Je houdt je bezig met geschiedenis, godsdienst, archeologie en kunst, van Rome tot Iran, en van de vroegste beschavingen tot de middeleeuwen.

Als je je specialisatie hebt gekozen, heb je vanaf het derde jaar ook de mogelijkheid om keuzevakken te volgen. Hiermee kun je, als je dat wilt, ook een of meer van de andere culturen bestuderen.

Lees meer over het studieprogramma

Oude Nabije Oosten-studies (BA) - Universiteit Leiden (1)

Topopleiding in de Keuzegids 2023!

Oude Nabije Oosten-studies aan de Universiteit Leiden heeft het predicaat 'topopleiding' gekregen in de Keuzegids 2023. Onder andere het studieprogramma, de docenten en de sfeerwerden bovengemiddeld beoordeeld door huidige studenten.

Waarom je voor de Universiteit Leiden kiest:

 • Deze opleiding is - zowel in haar breedte als in haar specialisatie – uniek in Nederland.
 • In 2021 stond de opleiding in de top 4 van de wereldwijde QA World University Rankings.
 • Universiteit Leiden kent een rijke en internationaal erkende traditie op het gebied van oude culturen en is befaamd om haar verscheidenheid aan taal-en cultuuronderwijs.
 • De opleidingen heeft nauwe banden met het Rijksmuseum van Oudheden en het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten waar je als student optimaal gebruik van kunt maken.
 • Door het kleinschalige karakter van de opleiding krijg je veel persoonlijke aandacht van docenten.
 • Je kunt je interesses volgen en zelf je eigen accent in je studie aanbrengen.
 • Je doet academische vaardigheden op, zoals het doen van onderzoek, teksten interpreteren, bronnen vinden en beoordelen en helder je ideeën presenteren.
 • Daarnaast leer je ook vaardigheden waarvan je in je in je persoonlijke leven en loopbaan veel profijt kunt hebben, zoals samenwerken in een team, communiceren, projectmatig werken en goed plannen.

Cheyenne Cozijnsen

Studente

Oude Nabije Oosten-studies (BA) - Universiteit Leiden (2)

"Deze studie sprak me aan omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in taal, cultuur en geschiedenis. Die drie gebieden komen hier mooi samen. Ik heb gekozen voor de track Egyptologie, omdat ik het oude Egypte altijd al interessant en mysterieus heb gevonden. Ik wilde er graag meer over weten."

Mark Eertink

Student

Oude Nabije Oosten-studies (BA) - Universiteit Leiden (3)

"Hoe meer je met het oude Nabije Oosten bezig bent en hoe dieper je erin graaft, hoe meer je je ervan bewust wordt hoe veel er te onderzoeken valt. Als er in een tekst die je leest gerefereerd wordt naar een stad, kun je vervolgens ook een hele studie over die stad houden en dan weer over alles wat daarmee samenhangt. Via elk doorkijkje kun je weer een hele andere kant op, en dat vind ik ontzettend spannend."

Caroline Waerzeggers

Hoogleraar Assyriologie

Oude Nabije Oosten-studies (BA) - Universiteit Leiden (4)

"De opleiding klinkt heel specialistisch, maar eigenlijk is het vakgebied heel breed. Kijk maar eens naar wat er allemaal is gebeurd tussen nu en 3000 jaar geleden."

"In de periode die we bestuderen ontwikkelden in het oude Mesopotamië stedelijke samenlevingen en vervolgens echte wereldrijken zoals het Assyrische rijk. Dat destijds bijna de hele beschaafde wereld tot één rijk behoorde, zorgde voor veel sociale en economische veranderingen. Bovendien kwamen nieuwe onderlinge contacten tussen diverse regio’s tot stand. In feite was de wereld toen al in zekere zin geglobaliseerd."

Past Oude Nabije Oosten-studies bij jou?

Hoe kom je erachter of deze studie echt bij jou past? Stel jezelf de volgende vragen:

 • Lees je graag over eeuwenoude geschiedenis?
 • Ben je geïnteresseerd in archeologische opgravingen?
 • Heb je een bijzondere interesse voor (vroege) kunst, cultuur en religie?
 • Heb je een goed gevoel voor taal en beheers je het Nederlands en het Engels goed?
 • Ben je een echte doorzetter?

Zo ja, dan is Oude Nabije Oosten-studies jouw studie! Bekijk het studieprogramma.

Video over het Hebreeuwse alfabet

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Er zijn honderden schrijfsystemen in de wereld. Sommige hiervan zijn algemeen bekend, zoals ons Latijnse alfabet, het Arabische schrift, Egyptische hiërogliefen en Chinese karakters. Maar wat weetje over het Herbreeuwse schrift? Bekijkhierboven deinleidingover hetschrijfsysteem van een gedicht in het Herbreeuws. Het gedicht maakt deel uit van de beroemde Leidse Muurgedichten.

Oude Nabije Oosten-studies (BA) - Universiteit Leiden (5)

Kleitabletten van duizenden jaren oud verhuisd: 'Van bonnetjes tot oudste literaire werken'

Hoe verhuis je 3000 kwetsbare kleitabletten van duizenden jaren oud? Voor die uitdaging stonden medewerkers van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO). Na jarenlange voorbereiding is de De Liagre Böhl-collectie met loopkarren naar haar nieuwe onderkomen verplaatst. Lees verder.

Chat met een student

Heb je een vraag over het studentenleven in Leiden, studeren aan de Universiteit Leiden of ben je op zoek naar informatie over de opleiding Oude Nabije Oosten-studies? Kom direct in contact met één van onze studenten!

Meld je aan

voor 1 mei in Studielink

Meer informatie

Vraag de brochure aan

Facts & Figures

Titel
Bachelor of arts
Taal
Nederlands & Engels
Stad
Leiden
Gemiddeld aantal eerstejaarsstudenten
25
CROHO
56123
Faculteit
Geesteswetenschappen
Duur
3 jaar
Onderwijsvorm
Voltijd
Start
September

Voorlichtingsactiviteiten

 • 12 okt Studievoorlichting Bachelor Open Dag

Vergelijkbare opleidingen

 • Geschiedenis (BA)
 • Griekse en Latijnse taal en cultuur (BA)
 • Religiewetenschappen (BA)

Contact

Lena Siegmann Studentambassadeur m.a.siegmann@hum.leidenuniv.nl
Noortje van Swieten Studieadviseur +31 71 527 2584 stuco-ba-onos@hum.leidenuniv.nl
Oude Nabije Oosten-studies (BA) - Universiteit Leiden (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated:

Views: 5868

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.