Zwangere werknemer | UWV | Werkgevers (2024)

Table of Contents
Zwangerschapsverlof regelen voor mijn werknemer Zwangerschapsverklaring Hoe vraag ik de zwangerschapsuitkering aan? Aan wie betaalt UWV de uitkering? Deze informatie heeft mij niet geholpen, want het is:* Verlofperiode zwangerschap Werknemer bevalt eerder Werknemer bevalt later Werknemer bevalt vóór begin verlofperiode Kind van werknemer ligt na de bevalling in het ziekenhuis Flexibel opnemen bevallingsverlof Deze informatie heeft mij niet geholpen, want het is:* Hoogte zwangerschapsuitkering Deze informatie heeft mij niet geholpen, want het is:* Mijn werknemer is ziek rond haar zwangerschap Ziek door zwangerschap of bevalling Ziek, maar niet door zwangerschap of bevalling Aanhoudend ziek (door dezelfde ziekte) Aanhoudend ziek (door verschillende ziekten) Deze informatie heeft mij niet geholpen, want het is:* Mijn werknemer is zelfstandige en zwanger (ZEZ) Verlof en ZEZ-uitkering voor zelfstandige Vrijwillig verzekerd Deze informatie heeft mij niet geholpen, want het is:* Bijzondere situatie Mijn werknemer is zwanger van een tweeling of meerling Hoelang duurt het zwangerschaps- en bevallingsverlof als uw werknemer zwanger is van een tweeling of meerling? Zwangerschapsverlof regelen voor mijn werknemer Hoe hoog is de uitkering? Flexibel opnemen bevallingsverlof Mijn werknemer is ziek voor ingang van of tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof De zwangerschap van mijn werknemer is vroegtijdig gestopt Kind(eren) na de bevalling in het ziekenhuis Deze informatie heeft mij niet geholpen, want het is:*
 • Mijn werknemer is zwanger (WAZO)
 • Na de aanvraag van de uitkering
 • Tijdens het verlof
 • Einde verlof

Lees voor

Is uw werknemer zwanger? Dan heeft zij recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Rond haar bevalling ontvangt zij een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van UWV. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). U vraagt deze uitkeringen in 1 keer voor haar aan. U ontvangt de uitkering van UWV en betaalt tijdens het verlof het loon aan uw werknemer door.

Is uw werknemer zwanger van een tweeling of meerling? Dan gelden er aangepaste regels. Kijk hiervoor onderaan deze pagina bij Bijzondere situatie.

Aanvragen WAZO-uitkering

Aanvragen Ziektewet-uitkering

Zwangerschapsverlof regelen voor mijn werknemer

Lees voor

Vraag uw werknemer wanneer zij met verlof wil gaan. Dit kan elke dag zijn tussen de 6 en 4 weken vóór de dag na de uitgerekende bevallingsdatum.

Vraag de zwangerschapsuitkering aan tussen de 4 en 2 weken voor de ingangsdatum van het verlof.

Aanvragen WAZO-uitkering

Zwangerschapsverklaring

Lees voor

Uw werknemer vraagt om een zwangerschapsverklaring bij haar huisarts of verloskundige. Dit is een formulier of brief waarin de uitgerekende bevallingsdatum staat vermeld. Uw werknemer bewaart deze verklaring in haar eigen administratie. U hoeft de zwangerschapsverklaring dus niet te bewaren. Tot 1 jaar na de einddatum van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering kunnen wij uw werknemer om de zwangerschapsverklaring vragen, als dat nodig is voor controle.

Hoe vraag ik de zwangerschapsuitkering aan?

Lees voor

De aanvraag voor een zwangerschapsuitkering (WAZO) doet u online via het werkgeversportaal. Wij controleren meteen de gegevens die u invoert. Als de gegevens kloppen krijgt u een ontvangstbevestiging.

Aanvragen WAZO-uitkering

Wanneer vraag ik de zwangerschapsuitkering aan?

Vraag de uitkering maximaal 4 en minimaal 2 weken voor de ingangsdatum van het verlof aan. Binnen 4 weken na ingang van het verlof ontvangt uw werknemer een brief van ons over de uitkering. U ontvangt hiervan een kopie.

Vraagt u de uitkering te vroeg aan (eerder dan 4 weken voor de start van het verlof), dan krijgt u van ons eerst een bericht wanneer we uw aanvraag gaan behandelen.

Aan wie betaalt UWV de uitkering?

Lees voor

Geef bij de aanvraag aan of wij de uitkering aan u of aan uw werknemer moeten overmaken. Gewoonlijk betalen wij aan u. Maar soms is het handig als wij de uitkering direct overmaken aan uw werknemer. Bijvoorbeeld als u weet dat het dienstverband van uw werknemer afloopt tijdens het verlof. Heeft u uw eigen rekeningnummer opgegeven? Dan nemen wij bij einde van het dienstverband contact op met uw werknemer voor haar rekeningnummer.

Correspondentie en machtiging

De correspondentie over de zwangerschapsuitkering (waaronder de betaling) verloopt gewoonlijk via uw werknemer. Willen u en uw werknemer dat alle correspondentie toch via u verloopt? Geef dit dan aan ons door bij de aanvraag. Dit kan alleen bij de papieren aanvraag. Uw werknemer geeft u in dit geval een machtiging, deze voegt u toe aan de aanvraag. U ontvangt dan de beslissing, uw werknemer krijgt hierover geen bericht.

Heeft deze informatie u geholpen?

Deze informatie heeft mij niet geholpen, want het is:*

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

Verlofperiode zwangerschap

Lees voor

Als uw werknemer in verwachting is, heeft zij altijd recht op minimaal 16 weken verlof. Het zwangerschapsverlof kan ingaan in de periode van 6 tot 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum. Uw werknemer kiest zelf de precieze datum. Het bevallingsverlof gaat altijd in op de dag na de bevalling. Uw werknemer is verplicht na de bevalling 6 weken aaneengesloten op te nemen. Daarna mag zij de rest gespreid opnemen over een periode van 30 weken.

UWV betaalt de zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO). Deze uitkering duurt net zo lang als het verlof. En wordt in een aaneengesloten periode betaald.

Het bevallingsverlof kan in de volgende gevallen langer dan 10 weken duren:

 • Uw werknemer bevalt voor de uitgerekende datum.
 • Uw werknemer neemt korter dan 6 weken zwangerschapsverlof op voor de uitgerekende datum.
 • Het kind van uw werknemer wordt na de bevalling opgenomen in het ziekenhuis.

Bevalt uw werknemer later dan op de uitgerekende datum? Dan tellen we het aantal dagen dat uw werknemer later bevalt op bij de 16 weken verlof.

Bereken hier de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werknemer.

Werknemer bevalt eerder

Lees voor

Uw werknemer bevalt eerder dan de uitgerekende bevallingsdatum.

Hoe zit het met de duur van het verlof?

Stel dat het zwangerschapsverlof is ingegaan 6 weken voor de uitgerekende datum. Uw werknemer bevalt echter 1 week eerder dan deze datum. Dan duurt het zwangerschapsverlof in totaal 16 weken: 5 weken vóór en 11 weken ná de bevalling.

Werknemer bevalt later

Lees voor

Uw werknemer bevalt later dan verwacht.

Hoe zit het met de duur van het verlof?

Stel dat het zwangerschapsverlof is ingegaan 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Uw werknemer bevalt echter 1 week later dan deze datum. Dan duurt het totale zwangerschapsverlof 17 weken: 7 weken vóór en 10 weken ná de bevalling.

Werknemer bevalt vóór begin verlofperiode

Lees voor

Uw werknemer bevalt voor het begin van de verlofperiode.

Hoe zit het met de duur van het verlof?

Stel dat uw werknemer bevalt 8 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum, dus nog voordat haar verlof is begonnen. Dan gaat haar verlof in op de dag na de geboorte. Het verlof duurt dan in totaal 16 weken.

Let op: óp de dag van haar bevalling heeft uw werknemer in dit geval recht op een Ziektewet-uitkering.

Kind van werknemer ligt na de bevalling in het ziekenhuis

Lees voor

Wordt het kind van uw werknemer na de geboorte meer dan 7 dagen in het ziekenhuis opgenomen? Dan mag het bevallingsverlof van uw werknemer langer duren (maximaal 10 weken langer).

Bereken hier de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werknemer.

Wij gebruiken de volgende stappen om de extra dagen verlof te berekenen:

 1. Het aantal dagen dat het kind tijdens het bevallingsverlof van uw werknemer in het ziekenhuis ligt. Gaat het om meerdere ziekenhuisopnames? Dan telt u die dagen bij elkaar op. Ook als het kind in verschillende ziekenhuizen heeft gelegen.
 2. Van het totaal aantal dagen ziekenhuisopname trekken we 7 dagen af. Voor de eerste 7 dagen dat het kind in het ziekenhuis verblijft, krijgt uw werknemer namelijk geen extra verlof.
 3. Hoelang duurt het bevallingsverlof van uw werknemer?
  • Is dat 10 weken: de uitkomst van stap 2 is het aantal dagen extra bevallingsverlof.
  • Is dat langer dan 10 weken: we trekken het aantal dagen dat het bevallingsverlof langer duurt dan 10 weken, af van de uitkomst bij stap 2. Wat overblijft, zijn de extra dagen bevallingsverlof.

Voorbeeld

Uw werknemer heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof voor de uitgerekende datum. Daarvan neemt zij 4 weken verlof op. Zij bevalt 2 weken voor de uitgerekende datum. Dan heeft zij voor de bevalling maar 2 weken verlof gehad. Daarom duurt haar bevallingsverlof 14 weken in plaats van 10 weken. Haar kind ligt binnen deze 14 weken bevallingsverlof in totaal 7 weken in het ziekenhuis.

 1. Het totaal aantal dagen dat het kind in ziekenhuis ligt, is 49 (7 weken).
 2. Dit aantal vermindert u met de eerste 7 dagen van de opname: 49 - 7 = 42 dagen.
 3. Het bevallingsverlof duurt 14 weken, dat is 4 weken langer dan 10 weken: 14 – 10 = 4 weken = 28 dagen. Deze 28 dagen haalt u af van de uitkomst bij stap 2: 42 – 28 = 14 dagen. Uw werknemer heeft dus recht op 14 dagen extra verlof.

Het kind van mijn werknemer ligt in het ziekenhuis hoe vraag ik langer bevallingsverlof aan?

Lees voor

Moet het pasgeboren kind van uw werknemer na de bevalling in het ziekenhuis blijven? Dan hebben wij het volgende nodig om langer verlof aan te vragen:

 • het formulier ‘Aanvragen verlenging WAZO-uitkering'
 • een verklaring van het ziekenhuis

De verklaring van het ziekenhuis krijgt u van uw werknemer. Lag haar kind in meer dan 1 ziekenhuis? Dan hebben we een verklaring van elk ziekenhuis nodig.

In de verklaring staat dat haar kind in het ziekenhuis was opgenomen en hoelang. Ook de geboortedatum en het burgerservicenummer (BSN) van uw werknemer moeten vermeld staan. Deze verklaring is belangrijk. Alleen daarmee kunnen we de aanvraag in behandeling nemen.

Stuur ons uiterlijk in de laatste 2 weken van het bevallingsverlof het ingevulde en ondertekende formulier ‘Aanvragen verlenging WAZO-uitkering’ en de verklaring(en) van het ziekenhuis. Ligt het kind dan nog in het ziekenhuis? Stuur ons de documenten dan op de laatste dag van het bevallingsverlof van uw werknemer.

Wij berekenen of zij langer verlof krijgt, en zo ja, hoelang. U krijgt allebei bericht hierover.

Aanvragen verlenging WAZO-uitkering

Flexibel opnemen bevallingsverlof

Na de bevalling heeft uw werknemer altijd recht op minimaal 10 weken verlof. Hiervan moet zij 6 weken verplicht aaneengesloten opnemen na de bevalling. De rest van haar bevallingsverlof mag zij, in overleg met u, over een periode van 30 weken flexibel opnemen. Zij kan er bijvoorbeeld voor kiezen om alvast weer 1 of meer dagen per week te gaan werken. Of eerst een aantal weken weer volledig te werken en daarna de rest van het verlof flexibel op te nemen.

Uiterlijk 3 weken nadat haar bevallingsverlof is ingegaan, stemt u dit af met uw werknemer. U mag haar verzoek alleen afwijzen als u daarvoor een heel belangrijke reden heeft (dat heet ook wel 'zwaarwegend bedrijfsbelang'). Uiterlijk 2 weken nadat uw werknemer haar verzoek heeft ingediend moet u een reactie geven.

Let op: hoewel uw werknemer in overleg met u ervoor kan kiezen om het bevallingsverlof flexibel op te nemen, betalen wij de WAZO-uitkering wel aaneengesloten aan u of uw werknemer.

Heeft deze informatie u geholpen?

Deze informatie heeft mij niet geholpen, want het is:*

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

Hoogte zwangerschapsuitkering

Lees voor

Een zwangerschapsuitkering is 100% van het dagloon. Wij berekenen het dagloon op basis van het sv-loon dat uw werknemer verdiende tijdens het dienstverband waarin haar verlof begon. We kijken daarbij naar een periode van 1 jaar, die eindigt op de laatste dag van de voorlaatste maand of 4 weken voorafgaand aan de dag waarop het zwangerschapsverlof begint. Deze periode noemen we de referteperiode.

Valt uw werknemer onder de indicatie banenafspraak en ontvangt u loonkostensubsidie van de gemeente? Dan halen wij de loonkostensubsidie van de zwangerschapsuitkering af.

Heeft deze informatie u geholpen?

Deze informatie heeft mij niet geholpen, want het is:*

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

Mijn werknemer is ziek rond haar zwangerschap

Lees voor

Als uw werknemer ziek is, betaalt u haar loon door. In sommige situaties start de zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) eerder. Of u kunt een Ziektewet-uitkering voor haar aanvragen. Dit hangt af van het volgende:

 • De ziekte is wel of niet veroorzaakt door de zwangerschap of bevalling.
 • Het moment waarop uw werknemer ziek wordt: voor, tijdens of na haar zwangerschapsverlof.

De volgende pagina’s helpen u de goede keuze te maken.

Let op: Er gelden andere termijnen als het gaat om ziekte rond zwangerschap of bevalling bij een twee- of meerling.

Ziek door zwangerschap of bevalling

Lees voor

Of u het loon van uw werknemer doorbetaalt of welke uitkering zij krijgt, hangt af van de periode waarin zij ziek wordt.

Ziek voor de verlofperiode

Lees voor

Uw werknemer is ziek door zwangerschap of bevalling voor de verlofperiode.

 • U kunt voor haar een Ziektewet-uitkering aanvragen.
 • U meldt haar uiterlijk binnen 6 weken ziek bij ons.
Abortus of miskraam in de eerste 24 weken

Is uw werknemer ziek omdat ze een abortus heeft gehad of een miskraam in de eerste 24 weken van de zwangerschap? Ook dan vraagt u een Ziektewet-uitkering voor haar aan. Vermeld bij de aanvraag dat het om een bijzondere situatie gaat.

Aanvragen Ziektewet-uitkering

Goed om te weten:

 • De uitkering is 100% van het dagloon.
 • De uitkering start op de eerste werkdag waarop uw werknemer ziek is.
 • De uitkering loopt door tot de dag dat zij weer beter is en u haar beter heeft gemeld.
 • Blijft uw werknemer ziek tot aan haar zwangerschapsverlof, dan hoeft haar niet beter te melden. De Ziektewet-uitkering stopt automatisch.
 • Wij nemen altijd contact op met de werknemer over de aanvraag.
Vroeggeboorte of overlijden van baby na 24 weken

Is de zwangerschap na 24 weken en voor de verlofperiode beëindigd door een vroeggeboorte of is de baby bij de bevalling overleden. Dan doet u het volgende:

 • U vraag direct een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) aan en betaalt het loon door.
 • U hoeft uw werknemer niet ziek te melden.
 • Geef bij de aanvraag aan dat het om een bijzondere situatie gaat.

Aanvragen WAZO-uitkering

Goed om te weten:

 • De uitkering is 100% van het dagloon.
 • De uitkering begint na de dag van de vroeggeboorte of het overlijden van de baby.
 • De uitkering duurt 16 weken.

Let op: Als u al een WAZO-uitkering heeft aangevraagd, geef dan de gewijzigde ingangsdatum van het verlof direct aan ons door.

Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering

Ziek tijdens de 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum tot ingang verlof

Lees voor

Is uw werknemer ziek in deze periode (de flexibiliseringsperiode), dan geldt het volgende:

 • U kunt voor haar een Ziektewet-uitkering aanvragen.
 • U meldt haar uiterlijk de vierde ziektedag ziek.

Aanvragen Ziektewet-uitkering

Goed om te weten:

 • De uitkering is 100% van het dagloon.
 • De uitkering start op de eerste werkdag waarop uw werknemer ziek is.
 • De uitkering loopt door tot de dag dat zij weer beter is en u haar beter heeft gemeld.
 • Blijft uw werknemer ziek tot aan haar zwangerschapsverlof, dan hoeft u haar niet beter te melden. De Ziektewet-uitkering stopt automatisch.

Let op: Het aantal ziektedagen trekken wij af van het totaal aan zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16 weken. Het verlof is in dat geval dus eerder afgelopen dan gepland, maar duurt altijd nog minimaal 10 weken na de bevalling.

Voorbeeld

Uw werknemer is 1 juli uitgerekend. Zij spreekt met u af dat haar verlof 4 weken vóór 2 juli ingaat: op 4 juni. In de laatste week vóór haar verlof, is zij 3 dagen ziek. Daarna werkt ze door tot 4 juni; de ingangsdatum van het verlof. De 3 ziektedagen in de flexibiliseringsperiode worden van haar totale verlof afgetrokken. Het verlof is dan 3 dagen eerder afgelopen dan zij had gepland.

Ziek tijdens de verlofperiode

Lees voor

Wordt uw werknemer tijdens haar verlofperiode ziek, dan geldt het volgende:

 • U hoeft uw werknemer niet ziek te melden.
 • U ontvangt de zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) die u voor haar heeft aangevraagd.
 • U betaalt haar loon door.

Ziek na de verlofperiode

Lees voor

Uw werknemer is na haar verlof nog ziek door de zwangerschap of de bevalling.

 • U kunt voor haar een Ziektewet-uitkering aanvragen.
 • U meldt haar uiterlijk op de vierde ziektedag ziek.

Aanvragen Ziektewet-uitkering

Goed om te weten:

 • De uitkering is 100% van het dagloon.
 • De uitkering start op de eerste werkdag waarop zij ziek is.
 • De uitkering loopt door tot de dag dat zij weer beter is en duurt maximaal 2 jaar.

Ziek, maar niet door zwangerschap of bevalling

Lees voor

Of u het loon van uw werknemer doorbetaalt of welke uitkering zij krijgt, hangt af van de periode waarin zij ziek wordt.

Ziek voor verlofperiode

Lees voor

In deze situatie geldt het volgende:

 • De normale regels bij ziekte gelden.
 • U hoeft niets aan ons door te geven.
 • U betaalt het loon door.
No-riskpolis

Heeft uw werknemer een no-riskpolis dan kunt u voor haar een Ziektewet-uitkering aanvragen.

Aanvragen Ziektewet-uitkering

Ziek tijdens de 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum tot ingang verlof

Lees voor

Is uw werknemer ziek in deze periode (de flexibiliseringsperiode), dan geldt het volgende:

 • U kunt voor haar een Ziektewet-uitkering aanvragen.
 • U meldt haar uiterlijk de vierde ziektedag ziek.

Aanvragen Ziektewet-uitkering

Goed om te weten:

 • De uitkering is 100% van het dagloon.
 • De uitkering start op de eerste werkdag waarop uw werknemer ziek is.
 • De uitkering loopt door tot de dag dat zij weer beter. Of totdat haar zwangerschapsverlof begint. U hoeft haar dan niet beter te melden. De Ziektewet-uitkering stopt automatisch.

Let op: Het aantal ziektedagen trekken wij af van het totaal aan zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16 weken. Het verlof is in dat geval dus eerder afgelopen dan gepland, maar duurt altijd nog minimaal 10 weken na de bevalling.

Voorbeeld

Uw werknemer is 1 juli uitgerekend. Zij spreekt met u af dat haar verlof 4 weken vóór 2 juli ingaat, op 4 juni. In de laatste week vóór haar verlof is zij 3 dagen ziek. Daarna werkt ze door tot 4 juni: de ingangsdatum van het verlof. De 3 ziektedagen in de flexibiliseringsperiode worden van haar totale verlof afgetrokken. Het verlof is dan 3 dagen eerder afgelopen dan zij had gepland.

Ziek tijdens verlofperiode

Lees voor

Wordt uw werknemer tijdens haar verlofperiode ziek, dan geldt het volgende:

 • U hoeft uw werknemer niet ziek te melden.
 • U ontvangt de zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) die u voor haar heeft aangevraagd.
 • U betaalt haar loon door.

Ziek na de verlofperiode

Lees voor

In deze situatie geldt het volgende:

 • De normale regels bij ziekte gelden.
 • U hoeft niets aan ons door te geven.
 • U betaalt het loon door.
No-riskpolis

Heeft uw werknemer een no-riskpolis, dan kunt u voor haar een Ziektewet-uitkering aanvragen.

Aanvragen Ziektewet-uitkering

Aanhoudend ziek (door dezelfde ziekte)

Lees voor

Uw werknemer was voor haar zwangerschapsverlof al ziek en is daarna nog steeds ziek door dezelfde oorzaak.

 • U betaalt voor en na het verlof het loon door.
 • Na 42 weken meldt u uw werknemer ziek met het formulier ‘Melding voortdurende ziekte na zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werknemer’ op het werkgeversportaal.

Melding voortdurende ziekte na zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werknemer

Goed om te weten:

 • De ziekteperiodes voor en na het zwangerschaps- en bevallingsverlof tellen als 1 periode voor de loondoorbetaling en de wachttijd van de WIA.
 • Na 2 jaar (104 weken) kan uw werknemer misschien een WIA-uitkering krijgen.

Vanaf 6 tot 4 weken voor uitgerekende datum en tijdens de verlofperiode

 • Voor deze periode kunt u een WAZO-uitkering aanvragen.
 • U betaalt het loon door.

Aanvragen WAZO-uitkering

Goed om te weten:

 • De uitkering is 100% van het dagloon.
 • De uitkering duurt 16 weken.

Aanhoudend ziek (door verschillende ziekten)

Lees voor

Uw werknemer is voor haar zwangerschapsverlof al ziek. Zij meldt zich direct erna weer ziek. Niet vanwege de zwangerschap of bevalling, maar vanwege een andere ziekte of aandoening.

Tot aan 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum van het verlof:

 • De normale regels bij ziekte gelden en u betaalt het loon door.
 • Na 42 weken meldt u uw werknemer ziek met het formulier ‘Aangeven van langdurige ziekte’ op het werkgeversportaal.

Aangeven van langdurige ziekte


No-riskpolis

Heeft uw werknemer een no-riskpolis, dan kunt u voor haar een Ziektewet-uitkering aanvragen.

Aanvragen Ziektewet-uitkering


Vanaf 6 tot 4 weken voor uitgerekende datum en tijdens de verlofperiode

 • Voor deze periode kunt u een WAZO-uitkering aanvragen.
 • U betaalt het loon door.

Aanvragen WAZO-uitkering

Goed om te weten:

 • De uitkering is 100% van het dagloon.
 • De uitkering duurt 16 weken.

Na de verlofperiode

 • De normale regels bij ziekte gelden en u betaalt het loon door.
 • U doet een nieuwe ziekmelding uiterlijk na 42 weken ziekte

Aangeven van langdurige ziekte

Goed om te weten:

 • De ziekteperiodes voor en na het zwangerschaps- en bevallingsverlof tellen als verschillende ziekteperiodes voor de loondoorbetaling en de wachttijd van de WIA.
 • Na 2 jaar (104 weken) kan uw werknemer misschien een WIA-uitkering krijgen.

No-riskpolis

 • Heeft uw werknemer een no-riskpolis, dan kunt u een Ziektewet-uitkering aanvragen.

Aanvragen Ziektewet-uitkering

Heeft deze informatie u geholpen?

Deze informatie heeft mij niet geholpen, want het is:*

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

Mijn werknemer is zelfstandige en zwanger (ZEZ)

Lees voor

Als werkgever heeft u misschien zelfstandigen in uw bedrijf. Zij regelen veel zelf. Maar er zijn ook zaken die u samen afstemt. Zoals het zwangerschapsverlof.

Verlof en ZEZ-uitkering voor zelfstandige

Lees voor

Een zelfstandige die zwangerschapsverlof neemt, kan hiervoor een zwangerschapsuitkering aanvragen. Deze uitkering valt onder de regeling Zelfstandig en Zwanger en heet daarom: ZEZ-uitkering.

Duur ZEZ-uitkering

Lees voor

De zwangerschapsuitkering duurt minimaal 16 weken. Voor de duur van het verlof gelden dezelfde regels als voor een werknemer die in dienst is. Zij mag haar verlof dus 6 tot 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum (uitgerekende bevallingsdatum) in laten gaan.

Aanvraag ZEZ-uitkering

Lees voor

Een zelfstandige vraagt de ZEZ-uitkering aan via Mijn UWV. Wij adviseren om de uitkering 4 weken voor ingang van het verlof aan te vragen. De uitkering moet in elk geval uiterlijk 2 weken voor het verlof aangevraagd zijn. Kijk voor meer informatie bij ZEZ-uitkering aanvragen.

Vrijwillig verzekerd

Lees voor

Als een zelfstandige een vrijwillige verzekering bij UWV heeft afgesloten, kan zij recht hebben op een zwangerschapsuitkering. Zij krijgt dan alleen een ZEZ-uitkering als die hoger is dan de uitkering van de vrijwillige verzekering.

Heeft deze informatie u geholpen?

Deze informatie heeft mij niet geholpen, want het is:*

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

Bijzondere situatie

Lees voor

Is uw werknemer zwanger van een tweeling of meerling? Dan gaat haar zwangerschapsverlof in tussen 10 en 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum.

Aanvragen WAZO-uitkering

Aanvragen Ziektewet-uitkering

Mijn werknemer is zwanger van een tweeling of meerling

Lees voor

Als uw werknemer zwanger is van een tweeling of een meerling dan heeft zij recht op minimaal 20 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Zij bepaalt zelf de eerste dag van het zwangerschapsverlof tussen de 10 en 8 weken voor de dag na de uitgerekende bevallingsdatum.

Na de bevalling heeft uw werknemer recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof. Kiest zij ervoor om later met zwangerschapsverlof te gaan en langer door te werken? Dan tellen wij de dagen die zij doorwerkt op bij het bevallingsverlof. Dat duurt dan langer.

Hoelang duurt het zwangerschaps- en bevallingsverlof als uw werknemer zwanger is van een tweeling of meerling?

Lees voor

Uw werknemer heeft als zij in verwachting is van twee of meer kinderen altijd recht op minimaal 20 weken verlof: 10 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof kan naar eigen keuze van uw werknemer ingaan in de periode van 10 tot 8 weken vóór de dag na de uitgerekende datum. Het bevallingsverlof gaat altijd in op de dag na de bevalling van het jongste kind. Tijdens dit verlof betaalt UWV de zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO). Deze uitkering duurt net zo lang als het verlof.

Het bevallingsverlof kan langer dan 10 weken duren in de volgende gevallen:

 • Uw werknemer bevalt voor de uitgerekende datum.
 • Uw werknemer neemt korter verlof op dan 10 weken voor de uitgerekende datum.
 • Een of meer kinderen van uw werknemer worden na de bevalling opgenomen in het ziekenhuis.

Bevalt uw werknemer later dan op de uitgerekende datum? Dan tellen we het aantal dagen te late bevalling bij de 20 weken verlof.

Bereken hier de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werknemer.

Uw werknemer is voor de uitgerekende datum bevallen

Lees voor

Als uw werknemer voor de uitgerekende datum bevalt, heeft zij recht op minimaal 20 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wij tellen de gemiste dagen van het zwangerschapsverlof op bij het bevallingsverlof.

Voorbeeld

Het zwangerschapsverlof van uw werknemer ging 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum in. Maar zij bevalt 3 weken te vroeg. Dan duurt het zwangerschaps- en bevallingsverlof in totaal 20 weken: 5 weken voor en 15 weken na de bevalling.

Uw werknemer is op de uitgerekende datum bevallen

Lees voor

Als uw werknemer op de uitgerekende datum bevalt, heeft zij tussen de 10 en 8 weken zwangerschapsverlof gehad. Zij heeft dan in totaal precies 20 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Voorbeeld
Het zwangerschapsverlof van uw werknemer ging 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum in. Zij bevalt precies op de uitgerekende datum. Dan duurt het zwangerschaps- en bevallingsverlof in totaal 20 weken: 8 weken voor en 12 weken na de bevalling.

Uw werknemer is na de uitgerekende datum bevallen

Lees voor

Als uw werknemer na de uitgerekende datum bevalt, wordt het zwangerschapsverlof verlengd met het aantal dagen dat zij later bevalt. De dagen die uw werknemer later bevalt dan de uitgerekende bevallingsdatum tellen wij op bij het zwangerschapsverlof. In totaal duren het zwangerschaps- en bevallingsverlof dan samen langer dan 20 weken.

Uw werknemer was ziek in de flexibiliseringsperiode

Lees voor

Als uw werknemer zwanger is van een tweeling of meerling kan zij ervoor kiezen om het zwangerschapsverlof in te laten gaan tussen de 10 en 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum. Deze periode van 2 weken heet de flexibiliseringsperiode. Is uw werknemer ziek in de flexibiliseringsperiode? Dan telt het aantal dagen dat zij ziek is in de flexibiliseringsperiode mee om het bevallingsverlof na de bevalling te berekenen.

Voorbeeld
Het zwangerschapsverlof van uw werknemer ging 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum in. Maar zij is de week voordat het verlof ingaat ziek. Zij bevalt 2 weken te vroeg. Dan duurt het totale zwangerschaps- en bevallingsverlof 20 weken: 7 weken voor en 13 weken na de bevalling.

Zwangerschapsverlof regelen voor mijn werknemer

Lees voor

Vraag de zwangerschapsuitkering aan tussen de 4 en 2 weken voor de ingangsdatum van het verlof. Doe de aanvraag bij voorkeur online via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal.

Let op: u kunt de aanvraag voorlopig niet via Digipoort doen.

Aanvragen WAZO-uitkering

Zwangerschapsverklaring

Uw werknemer vraagt om een zwangerschapsverklaring bij haar huisarts of verloskundige. Dit is een formulier of brief waarin de uitgerekende datum staat. Uw werknemer bewaart deze verklaring in haar eigen administratie. U hoeft de zwangerschapsverklaring dus niet te bewaren. Tot 1 jaar na de einddatum van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering kunnen wij uw werknemer om de zwangerschapsverklaring vragen, als dat nodig is voor controle.

Beslissing over uw aanvraag

Binnen 4 weken na ingang van het verlof ontvangt uw werknemer een brief van ons over de uitkering. U ontvangt hiervan een kopie.

Hoe hoog is de uitkering?

Lees voor

De zwangerschaps- en bevallingsuitkering is 100% van het dagloon. Wij berekenen het dagloon op basis van het sv-loon dat uw werknemer verdiende tijdens het dienstverband waarin haar zwangerschaps- en bevallingsverlof begon. Als wij de uitkering aan u betalen, dan verrekent u dit met het loon van uw werknemer.

Valt uw werknemer onder de indicatie banenafspraak en ontvangt u loonkostensubsidie van de gemeente? Dan halen wij de loonkostensubsidie van de zwangerschapsuitkering af.

Flexibel opnemen bevallingsverlof

Lees voor

De bevallingsuitkering keren wij altijd uit in een aangesloten periode na de bevalling. Uw werknemer kan het bevallingsverlof in overleg met u na 6 weken gespreid opnemen. Lees voor de het gespreid opnemen van het bevallingsverlof verder op Flexibel opnemen bevallingsverlof.

Mijn werknemer is ziek voor ingang van of tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof

Lees voor

Wordt uw werknemer ziek voor of tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof? Hieronder leest u welke gevolgen dit heeft.

Ziek voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof

Lees voor

Wordt uw werknemer ziek of moet zij van haar arts rust nemen? En komt dit door haar zwangerschap? En is het zwangerschaps- en bevallingsverlof nog niet ingegaan? Dan kunt u een Ziektewet-uitkering voor haar aanvragen.

Aanvragen Ziektewet-uitkering

Wordt zij ziek voor haar zwangerschaps- en bevallingsverlof, en komt dit niet door haar zwangerschap? En is de flexibiliseringsperiode nog niet ingegaan? Dan gelden de ‘gewone’ regels voor ziek zijn. U betaalt haar loon tijdens ziekte door.

Ziek in de flexibiliseringsperiode

Lees voor

Is uw werknemer ziek in de periode tussen 10 en 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum (flexibiliseringsperiode)? En is haar verlof nog niet ingegaan? Dan vraagt u een Ziektewet-uitkering voor haar aan. Ook als zij niet ziek is door haar zwangerschap. Aanvragen Ziektewet-uitkering

De ziektedagen in de flexibiliseringsperiode worden afgetrokken van het zwangerschapsverlof van minimaal 20 weken. Het verlof eindigt daarom mogelijk eerder dan was gepland. Is uw werknemer nog steeds ziek op het moment dat haar zwangerschapsuitkering en verlof begint? Dan hoeft u haar niet beter te melden. De Ziektewet-uitkering stopt dan automatisch.

Ziek tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof

Lees voor

Is uw werknemer tijdens het zwangerschaps- of bevallingsverlof ziek? Dan loopt haar zwangerschaps-en bevallingsuitkering gewoon door.

De zwangerschap van mijn werknemer is vroegtijdig gestopt

Lees voor

Eindigt de zwangerschap van uw werknemer voortijdig door miskraam, abortus of vroeggeboorte? Dan heeft zij misschien recht op een Ziektewet-uitkering of op een bevallingsuitkering.

Gebeurt dit in de eerste 24 weken van de zwangerschap? Dan heeft zij recht op een Ziektewet-uitkering. U vraagt deze voor haar aan.

Gebeurt dit na 24 weken van de zwangerschap maar voor haar zwangerschapsverlof? Dan heeft zij recht op een bevallingsuitkering. U vraagt deze voor haar aan. De uitkering duurt 16 weken. Wij betalen deze aan u. U betaalt het loon deze periode door. Na die 16 weken kunt u een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer krijgen als zij door de zwangerschap of bevalling ziek is geworden en daardoor niet kan werken.

Overlijdt 1 (of meer) baby(’s) voor de geboorte, maar is uw werknemer nog steeds zwanger? En is dat nog voordat het zwangerschapsverlof begint? Dan kan het zwangerschapsverlof nog steeds 10 tot 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum ingaan.

Kind(eren) na de bevalling in het ziekenhuis

Lees voor

Wordt de pasgeboren tweeling of meerling van uw werknemer na de geboorte meer dan 7 dagen in het ziekenhuis opgenomen? Dan kan haar bevallingsverlof misschien langer duren: maximaal 9 weken langer.

Bereken hier de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werknemer.

Wij gebruiken de volgende stappen om de extra dagen verlof te berekenen:

 1. Het aantal dagen dat de kinderen, of 1 van de kinderen, tijdens het bevallingsverlof van uw werknemer in het ziekenhuis liggen. Gaat het om meerdere ziekenhuisopnames? Dan telt u die dagen bij elkaar op. Ook als de kinderen in verschillende ziekenhuizen hebben gelegen. Als de kinderen niet even lang in het ziekenhuis hoeven te blijven, rekenen we met het aantal ziekenhuisdagen van het kind dat daar het langst verblijft.
 2. Van het totaal aantal dagen ziekenhuisopname trekken we 7 dagen af. Voor de eerste 7 dagen dat de kinderen in het ziekenhuis verblijven, krijgt uw werknemer namelijk geen extra verlof.
 3. Hoelang duurt het bevallingsverlof van uw werknemer?
  • Is dat 10 weken: de uitkomst van stap 2 is het aantal dagen extra bevallingsverlof.
  • Is dat langer dan 10 weken: we trekken het aantal dagen dat het bevallingsverlof langer duurt dan 10 weken, af van de uitkomst bij stap 2. Wat overblijft, zijn de extra dagen bevallingsverlof.

Voorbeeld

Uw werknemer heeft recht op 10 tot 8 weken zwangerschapsverlof voor de uitgerekende datum. Daarvan neemt zij 8 weken op. Zij bevalt 2 weken voor de uitgerekende datum. Voor de bevalling heeft zij dus maar 6 weken verlof gehad.

We tellen de weken dat haar zwangerschapsverlof korter was dan 10 weken, op bij haar bevallingsverlof. Dat verlof duurt dus 14 weken. Binnen deze 14 weken liggen haar kinderen in totaal 7 weken in het ziekenhuis.

 1. Het totaal aantal dagen dat de kinderen in ziekenhuis liggen, is 49 (7 weken).
 2. Hiervan trekken we de eerste 7 dagen af: 49 - 7 = 42 dagen.
 3. Het bevallingsverlof duurt 14 weken, dat is 4 weken langer dan 10 weken en 4 weken = 28 dagen. Deze 28 dagen haalt u af van de uitkomst bij stap 2: 42 – 28 = 14 dagen. Uw werknemer heeft dus recht op 14 dagen extra verlof.

Liggen de pasgeboren kinderen van uw werknemer langer dan 7 dagen in het ziekenhuis? Dan vraagt u verlenging van het bevallingsverlof aan.

Heeft deze informatie u geholpen?

Deze informatie heeft mij niet geholpen, want het is:*

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

Zwangere werknemer | UWV | Werkgevers (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated:

Views: 6034

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.